Cuộc thi Ảnh nghệ thuật Tổ quốc bên bờ sóng

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa dự và trao hai giải Nhất tặng các tác giả Cao Minh Dẹt ( An Giang) với tác phẩm ảnh đơn "Điểm sáng năng lượng xanh" và Nguyễn Văn Đạo (Nghệ An) với tác phẩm ảnh bộ "Độc đáo Lễ hội Phúc Lục Ngoạt".

Ban tổ chức trao 4 giải Nhì, 6 giải Ba, 10 giải Khuyến khích cho các tác phẩm là ảnh đơn, bộ ảnh xuất sắc nhất tại cuộc thi. Ban Tổ chức đã chọn ra 154 tác phẩm để triển lãm.

Đại tướng Phan Văn Giang thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng chúc mừng, biểu dương Ban Tuyên giáo Trung ương cùng các cơ quan, đơn vị liên quan đã chuẩn bị chu đáo, tổ chức thành công cuộc thi. Năm nay, lễ trao giải, triển lãm ảnh lần đầu tiên tổ chức tại thành phố Hải Phòng, một trong những trung tâm phát triển mạnh mẽ, năng động của vùng kinh tế trọng điểm của Bắc Bộ và cả nước, góp phần lan tỏa làm sâu sắc thêm ý nghĩa của Cuộc thi ảnh nghệ thuật cấp quốc gia "Tổ quốc bên bờ sóng".

Đại tướng Phan Văn Giang hy vọng cuộc thi sẽ tiếp tục khơi dậy niềm tự hào dân tộc, lòng yêu nước, nâng cao ý thức giữ gìn, bảo vệ vững chắc toàn vẹn lãnh thổ của đất nước trong các tầng lớp nhân dân.

Để tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh các lực lượng cần làm tốt việc quán triệt, thống nhất tư tưởng, nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của biển, đảo đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, gắn với triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và NQ 36-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Trung ương Đảng Khóa XII về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045; khơi dậy tinh thần đoàn kết, lòng yêu nước trong mỗi người dân Việt Nam, chung sức đồng lòng với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Các tác phẩm góp phần khơi dậy niềm vinh dự, tự hào, lòng yêu nước và là động lực của mỗi người dân Việt Nam, nhất là thế hệ trẻ trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ toàn vẹn chủ quyền, quyền chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc gắn với phát triển bền vững kinh tế biển; đấu tranh phản bác luận điệu tuyên truyền xuyên tạc của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề biển, đảo, chủ quyền biên giới, lãnh thổ để chống phá cách mạng Việt Nam.

Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị đẩy mạnh đa dạng hóa các phương thức, hình thức tuyên truyền và thông tin đối ngoại nhằm quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam ra quốc tế, nhất là thông tin phát triển kinh tế biển Việt Nam phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước; phát huy tối đa lợi thế của các phương tiện truyền thông hiện đại, số hóa các tác phẩm để phổ biến tới đông đảo người dân trong nước, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và bạn bè quốc tế và tranh thủ tiếng nói ủng hộ của nhân dân, bạn bè quốc tế nhằm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Phát huy thành công của cuộc thi, triển lãm "Tổ quốc bên bờ sóng", các cơ quan chức năng cần đề cao vai trò định hướng hoạt động nghệ thuật, bảo đảm đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đồng thời tạo động lực và không gian, khuyến khích các nghệ sỹ sáng tạo nhiều tác phẩm có giá trị về văn hóa, nghệ thuật, phục vụ các nhiệm vụ chính trị của đất nước. Bên cạnh các hoạt động sáng tạo nghệ thuật, quảng bá văn hóa biển, đảo Việt Nam, cần quan tâm, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học biển phục vụ phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam.

Đại tướng Phan Văn Giang lưu ý xây dựng lực lượng làm công tác thông tin, tuyên truyền về biển, đảo có bản lĩnh chính trị, am hiểu về công tác biển, đảo, đẩy mạnh các tuyến tin, bài, ảnh, phóng sự quảng bá về văn hóa biển, kinh tế biển, nghiên cứu khoa học biển với những cách làm mới, sáng tạo, phù hợp trong điều kiện hiện nay, tạo sức lan tỏa rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân, bồi dưỡng huy động sự tham gia của các thế hệ tham gia công tác tuyên truyền biển đảo, năng động, sáng tạo của thế hệ trẻ trong tuyên truyền, quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới.

Theo Ban Tổ chức, cuộc thi đã nhận được 9.595 tác phẩm dự thi của 2.590 tác giả từ 63 tỉnh, thành phố, gần gấp đôi số lượng tác phẩm tham gia so với năm 2021. Các tác phẩm đầu tư công phu, bám sát chủ đề cuộc thi, có tư duy sáng tạo, nhiều góc chụp mới, ấn tượng. Các bức ảnh dự thi không chỉ có giá trị nghệ thuật cao, còn thể hiện tình yêu quê hương, đất nước, sự gắn bó của các thế hệ người Việt Nam với biển, đảo của Tổ quốc, phản ánh những thành tựu phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh quốc phòng trên các vùng biển, đảo của Tổ quốc qua nửa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng và 5 năm thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045.