Triển lãm Từ ATK Thái Nguyên đến chiến thắng Điện Biên Phủ'

Gần 200 hình ảnh tư liệu lịch sử được chia thành hai phần chính gồm: “ATK Thái Nguyên nơi khởi nguồn chiến dịch Điện Biên Phủ” và “Phát huy giá trị Khu di tích Quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa gắn với phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thái Nguyên”. Triển lãm đã khẳng định vai trò và ý nghĩa của ATK Định Hóa, Thái Nguyên, nơi ghi dấu sự kiện lịch sử đặc biệt quan trọng vào ngày 06/12/1953 tại lán nhỏ Tỉn Keo, xã Phú Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Bộ Chính trị đã họp bàn phê duyệt thông qua chiến cuộc Đông Xuân 1953 – 1954, quyết định mở Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ giành thắng lợi “Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

Bên cạnh đó, Triển lãm cũng cung cấp cho người xem những tư liệu về đóng góp to lớn của nhân dân các dân tộc vùng Việt Bắc nói chung, của đồng bào các dân tộc vùng ATK Định Hóa, Thái Nguyên nói riêng trong chiến dịch Điện Biên Phủ và trong cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp. Nhiều ảnh tư liệu mang giá trị lịch sử to lớn, thu hút đông đảo người xem như: ảnh “Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Phó Thủ tướng Phạm Văn Đồng và đồng chí Võ Nguyên Giáp tại An toàn khu Định Hóa, Thái Nguyên năm 1947”; ảnh “Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Hội đồng Chính phủ nghe đồng chí Võ Nguyên Giáp báo cáo tình hình kế hoạch phản công quân Pháp trong Chiến dịch Việt Bắc Thu – Đông 1947”; tư liệu “Bức thư Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi cho bác sỹ Vũ Đình Tụng có con trai hy sinh trong chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, ngày 7/1/1947”; bức tranh “Ký ức Điện Biên Phủ” của họa sỹ Văn Thao sáng tác năm 2014...

Ông Bùi Huy Toàn, Trưởng Ban quản lý Khu di tích Quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa, Thái Nguyên cho biết, Triển lãm sẽ góp phần quan trọng vào việc tiếp tục tuyên truyền cuộc vận động Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời, phát huy giá trị của Khu di tích là địa chỉ đỏ để giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ hôm nay và mai sau, giáo dục tinh thần yêu nước, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hiện nay.

Theo kế hoạch, Triển lãm “Từ ATK Thái Nguyên đến chiến thắng Điện Biên Phủ” mở cửa phục vụ du khách đến hết ngày 20/5/2024.