TP Hồ Chí Minh thêm ba địa điểm nổi tiếng vào danh sách

Ban Tổ chức đã công bố quyết định của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc xếp hạng Di tích cấp thành phố cho ba di tích gồm: Di tích lịch sử căn cứ Quận Gò Môn (ấp An Bình, xã Trung An, huyện Củ Chi) và hai Di tích kiến trúc nghệ thuật là Bệnh viện Mắt Thành phố Hồ Chí Minh và Nhà Thiếu nhi Thành phố Hồ Chí Minh (cùng thuộc Quận 3).

Ban Tổ chức công bố quyết định xếp hạng di tích, bảo tàng trong hệ thống bảo tàng Việt Nam. Theo đó, Bảo tàng Chứng tích chiến tranh được xếp hạng I; đồng thời, công bố quyết định xếp lại hạng I đối với Bảo tàng Lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh, Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh và Bảo tàng Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh.

Tại buổi lễ, ông Trần Thế Thuận, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đây là những địa điểm lịch sử - văn hóa nổi tiếng, trở thành điểm đến yêu thích của du khách trong và ngoài nước. 

Theo ông Trần Thế Thuận, Thành phố Hồ Chí Minh có 188 di tích được xếp hạng gồm hai di tích quốc gia đặc biệt, 58 di tích quốc gia, 128 di tích cấp thành phố. Hoạt động quản lý di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn thành phố đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Nhiều di tích được tu bổ, tôn tạo và khai thác có hiệu quả, không để xảy ra tình trạng xâm hại di tích, sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo trái quy định tại di tích; góp phần quan trọng trong bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa của dân tộc, giáo dục truyền thống, nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân. Các quận, huyện đã chủ động xây dựng, ban hành quy chế về quản lý các cơ sở tín ngưỡng, di tích trên địa bàn quản lý. Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh đặc biệt chú trọng, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các đề án, dự án phát huy những giá trị di sản văn hóa thông qua đề án phát triển ngành Văn hóa đến năm 2035; thực hiện chính sách tài năng, cơ chế đặc thù thu hút nhân tài, tạo động lực phát triển văn hóa, nghệ thuật, thể thao...

Dịp này, Ban Tổ chức trao giải Hội thi “Phát huy giá trị di sản văn hóa Hồ Chí Minh” với 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 4 giải Ba, 8 giải khuyến khích và 2 giải phong trào. Theo đó, giải Nhất được trao cho bà Trương Thị Thanh Nhã, Chi hội Di sản Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.