Quyết định công nhận Bảo vật quốc gia Tượng Quan Thế Âm, chùa Cung Kiệm

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh trao Bằng công nhận Bảo vật quốc gia Tượng Quan Thế Âm ở chùa Cung Kiệm. 

Chùa Cung Kiệm (Thượng Phúc tự) là ngôi chùa từ lâu đời. Năm 1950, thực hiện chủ trương "tiêu thổ kháng chiến", chùa bị dỡ bỏ. Đến năm 1954, nhân dân dựng tạm 3 gian nhỏ để thờ Phật trên nền đất cũ. Đến năm 2018, chùa được chính quyền và nhân dân địa phương dựng lại. Năm 1996, chùa đã được UBND tỉnh xếp hạng là Di tích lịch sử văn hóa.

Ngôi chùa hiện bảo lưu pho tượng Quan thế âm bằng đá được tạo tác năm Kỷ Tỵ, niên hiệu Thái Hòa thứ 7 (1449). Dựa trên hình tượng nghệ thuật, kinh điển và truyền thuyết về Quan thế âm lưu truyền ở Việt Nam, có thể thấy pho tượng thể hiện ứng thân của Nam Hải Quan Âm (thường được biết đến với tên gọi Quan âm Diệu Thiện). Pho tượng gồm hai phần: Thân tượng và bệ tượng với chiều cao tổng thể là 88,7 cm. Trên cả 2 phần pho tượng đều khắc minh văn, có tất cả 67 chữ cung cấp thông tin về niên đại tạo tác và địa chỉ, tên các tín chủ công đức.

Bảo vật quốc gia Tượng Quan Thế Âm ở chùa Cung Kiệm, phường Nhân Hoà, thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. 

Đây là pho tượng được khắc niên đại sớm nhất Việt Nam (năm 1449); đồng thời là pho tượng Quan thế âm thời Lê Sơ duy nhất. Bên cạnh ý nghĩa về mặt niên đại lịch sử, pho tượng còn có ý nghĩa về lịch sử Phật giáo cũng như lịch sử tạo tượng Việt Nam. Ngày 30/1/2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 41/QĐ-TTg công nhận tượng Quan thế âm tại chùa Cung Kiệm, phường Nhân Hòa là Bảo vật Quốc gia.

Phó Chủ tịch UBND thị xã Quế Võ Nguyễn Bá Quân khẳng định, đây là sự kiện thể hiện sự trân trọng, ghi nhận của Nhà nước đối với lịch sử vùng đất Quế Võ, chùa Cung Kiệm trong việc bảo tồn, gìn giữ và phát huy giá trị truyền thống, bản sắc văn hóa dân tộc; đặc biệt là lịch sử Phật giáo cũng như lịch sử tạc tượng Việt Nam. Pho tượng là bảo vật vô giá, có ý nghĩa quan trọng về văn hóa, lịch sử, khoa học... của đất nước; là niềm tự hào của nhân dân thị xã Quế Võ nói chung và khu phố Cung Kiệm nói riêng.

Bảo vật quốc gia Tượng Quan Thế Âm ở chùa Cung Kiệm, phường Nhân Hoà, thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. Pho tượng cao 88,7cm gồm 2 phần chính: Phần bệ cao 36,9cm và phần thân tượng cao 51,8cm. 

Phó Chủ tịch UBND thị xã Quế Võ đề nghị, cấp ủy, chính quyền phường Nhân Hòa, chùa Thượng phúc và nhân dân địa phương thực hiện theo đúng Luật Di sản văn hóa và Quyết định số 10/2021/QĐ-UBND ngày 6/5/2021 ban hành “Quy định quản lý di tích, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh”; khẩn trương xây dựng phương án bảo vệ, bảo quản, phát huy giá trị bảo vật quốc gia, gắn với việc phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương. Cùng với đó, địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu Bảo vật Quốc gia tượng Quan thế âm, Di tích lịch sử chùa Thượng Phúc đến với đông đảo nhân dân và khách thập phương...