Kéo dài hoạt động không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Theo đó, quận Hoàn Kiếm kéo dài thời gian hoạt động các không gian đi bộ trên địa bàn quận tới 6 ngày, từ ngày 26/4 (thứ Sáu) đến hết ngày 1/5 (thứ Tư) trong dịp nghỉ lễ. Cụ thể, không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận hoạt động từ 19 giờ ngày 26/4 (thứ Sáu) đến 24 giờ ngày 1/5 (thứ Tư); các tuyến phố đi bộ khu vực Phố cổ Hà Nội hoạt động từ 19 giờ đến 24 giờ các ngày thứ Sáu, thứ Bảy, Chủ nhật, thứ Hai, thứ Ba, thứ Tư (ngày 26/4 đến hết ngày 1/5).

Do thời gian nghỉ lễ kéo dài và phải làm bù vào ngày 4/5 (thứ Bảy) của tuần kế tiếp nên lịch hoạt động của không gian đi bộ tuần 1 tháng 5 như sau: Không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận hoạt động từ 19 giờ ngày 4/5 (thứ Bảy) đến hết 24 giờ ngày 5/5 (Chủ nhật); các tuyến phố đi bộ khu vực Phố cổ Hà Nội hoạt động từ 19 giờ đến 24 giờ các ngày thứ Bảy, Chủ nhật (ngày 4/5 - 5/5).

UBND quận Hoàn Kiếm yêu cầu các phòng, ban, đơn vị thuộc quận, Công ty Cổ phần Đồng Xuân và UBND các phường chủ động phối hợp, triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ được phân công, đảm bảo an ninh trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị; đảm bảo các quy định về phòng, chống dịch bệnh, phòng, chống cháy nổ, an toàn cho nhân dân và du khách. UBND quận Hoàn Kiếm cũng đề nghị các sở, ngành thành phố phối hợp triển khai thực hiện.