Về với Điện Biên

Về với Điện Biên

Về với Điện Biên
Tiết mục hát về Chủ tịch Hồ Chí Minh Đội Tuyên truyền lưu động tỉnh An Giang. Hội thi có sự tham gia của 37 đội tuyê...
Thông tin