kỷ nguyên băng giá

Băng giáùm Bắc Mỹ

Băng giáùm Bắc Mỹ
Tác phẩm là phần thứ 5 trong thương hiệu ăn khách "Ghostbusters" ra đời năm 1984, đồng thời là phần tiếp theo củ...
Thông tin