du khách Việt

Sa Pa kín phòng đến 97%

Sa Pa kín phòng đến 97%
Dịp này, thị xã Sa Pa tổ chức nhiều hoạt động văn hoá, chương trình du lịch đặc sắc phục vụ du khách và chuẩ...
Thông tin