phiên chợ cuối năm

Phiên cuối năm Chợ Nủa

Phiên cuối năm Chợ Nủa
Người dân mua sắm, chuẩn bị cho Tết cổ truyền. Người dân mua sắm chuẩn bị cho Tết cổ truyền. Hoạt động mua bán tấp nập trong phi&e...
Thông tin