trống Đông Sơn

Âm vang Đông Sơn

Âm vang Đông Sơn
Đây là hoạt động chào mừng ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23/11/2023) và hướng tới kỷ niệm 100 năm phát...
Thông tin