Điện Biên Phủ

Huyền tích U Va

Huyền tích U Va
Một phân đoạn trong Show diễn thực cảnh “Huyền tích UVA”. Ảnh: Xuân Tư/TTXVN Với sự tham gia của trên 70 diễn vi...
Thông tin