Câu chuyện điện ảnh

Khi nước Mỹ lâm nguy

Khi nước Mỹ lâm nguy
Theo số liệu của công ty thống kê điện ảnh Comscore, "Civil War" đạt doanh thu 25,7 triệu USD trong tuần đầu công chiếu. Đ...
Thông tin