Triển lãm ảnh 'Bác Tôn với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam'

Cắt băng khai mạc Triển lãm ảnh chuyên đề “Bác Tôn với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam”.

Triển lãm giới thiệu 105 hình ảnh về Bác Tôn - Người con ưu tú của quê hương An Giang, tấm gương tận tụy xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước và công cuộc xây dựng Chủ nghĩa xã hội. Triển lãm giới thiệu nhiều hình ảnh của Bác Tôn với công tác Mặt trận; Bác Tôn với MTTQ Việt Nam; Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang tiếp bước Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

Đại biểu cùng đông đảo đoàn viên thanh niên, lực lực lượng vũ trang tham quan triển lãm.

Khách tham quan triển lãm sẽ được tìm hiểu thêm về quá trình hình thành tên gọi Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và những đóng góp của Bác Tôn đối với công tác Mặt trận; vai trò của  trong việc kết nối cộng đồng dân tộc, những phẩm chất để giúp Bác Tôn trở thành biểu tượng của tinh thần đoàn kết Bắc - Nam. Triển lãm góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết thống nhất dân tộc chung một mục đích xây dựng nước Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất, dân chủ và giàu mạnh; nâng cao tinh thần rèn luyện, học tập đạo đức cách mạng “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư” đến mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân. 

Phát biểu khai mạc triển lãm, bà Nguyễn Thị Mỹ Diệu, Giám đốc Ban Quản lý Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng đã ôn lại cuộc đời, sự nghiệp Bác Tôn, từ người thanh niên yêu nước hòa mình vào cuộc đấu tranh của giai cấp công nhân. Sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, dù ở cương vị nào, Bác Tôn cũng luôn nêu cao phẩm chất trung thành với Tổ quốc, với dân tộc, với Đảng, hết lòng, hết sức phụng sự cách mạng, phục vụ nhân dân, trở thành “biểu tượng” của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là hình thức tổ chức của Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam với mục tiêu tập hợp và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân. Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh sớm có ý thức sâu sắc về sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, của tinh thần yêu nước trong mỗi con người Việt Nam và Mặt trận là nơi tập hợp, nhân lên gấp bội tinh thần yêu nước đó. 

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 962 - Quân khu 9 tham quan Triển lãm.

Với vai trò Hội trưởng Hội Liên hiệp Quốc dân Việt Nam (1947), Chủ tịch Mặt trận Liên Việt (1951), Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (1955) và đến tháng 12/1977 là Chủ tịch danh dự của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cho tới khi qua đời (năm 1980), hơn 30 năm liên tục được Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh tin tưởng, giao nhiệm vụ, Chủ tịch Tôn Đức Thắng đã tận tâm, tận lực giương cao ngọn cờ đại đoàn kết để lãnh đạo, tổ chức xây dựng và phát triển Mặt trận đoàn kết toàn dân, tập hợp các lực lượng yêu nước, phát huy cao nhất nội lực của dân tộc và góp phần to lớn vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng con người, xây dựng đất nước Việt Nam theo con đường xã hội chủ nghĩa.

Triển lãm mở cửa phục vụ du khách và nhân dân tham quan, tìm hiểu kéo dài đến cuối tháng 7/2024.