tương Bần

Bần túy tương

Bần túy tương
Ít người biết rằng, để làm nên loại nước chấm đặc biệt này, làng Bần (nay thuộc phường Bần Yên Nhân, th...
Thông tin