chợ phiên

Chào năm mới 2024

Chào năm mới 2024
Qua đó, du khách hiểu thêm những nét văn hóa truyền thống, đặc trưng các dân tộc, góp phần bảo t...
Thông tin

Phiên cuối năm Chợ Nủa

Phiên cuối năm Chợ Nủa
Người dân mua sắm, chuẩn bị cho Tết cổ truyền. Người dân mua sắm chuẩn bị cho Tết cổ truyền. Hoạt động mua bán tấp nập trong phi&e...
Thông tin