Để lan tỏa các giá trị của văn học nghệ thuật

Nhà báo Trương Thị Thương Huyền, Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Hải Dương phát biểu. Ảnh: TTXVN phát

Chương trình thu hút sự tham gia của nhiều văn nghệ sĩ, nhà nghiên cứu của Trung ương và của tỉnh Hải Dương, đại diện doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội du lịch của Hải Dương và các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, Lào Cai.

Các ý kiến tại tọa đàm đã đánh giá và khẳng định xã hội hóa có vai trò, vị trí rất quan trọng, là yêu cầu tất yếu góp phần phát triển văn học, nghệ thuật, góp phần thúc đẩy sự tiến bộ xã hội. Đây là hướng đi đúng, giúp thúc đẩy văn học, nghệ thuật phát triển, đúng tinh thần Nghị quyết 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới.

Các đại biểu cũng thảo luận về những hướng đi và mô hình xã hội hóa các hoạt động văn học nghệ thuật hiệu quả như: mở rộng và kết nối các hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật; tạo môi trường thúc đẩy sáng tạo như tổ chức hội thi, trại sáng tác, nhằm hỗ trợ nghệ sĩ thử nghiệm các ý tưởng mới qua đó thu hút nhân tài; xây dựng hệ thống đánh giá chất lượng tác phẩm nghệ thuật, giúp đảm bảo công bằng và để việc xã hội hóa không ảnh hưởng đến chất lượng tác phẩm; đẩy mạnh sử dụng ứng dụng nền tảng mạng xã hội để tương tác với công chúng và người hâm mộ; hợp tác với các nhà sản xuất, trung tâm nghệ thuật, rạp chiếu phim…; hợp tác với các tổ chức xã hội, trường học để tổ chức các sự kiện văn hóa, nghệ thuật…

Họa sĩ Lương Xuân Đoàn, Chủ tịch hội Mỹ thuật Việt Nam cho rằng, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Hải Dương đã đặt ra vấn đề rất thời sự với văn học, nghệ thuật hiện nay. Việc phát huy xã hội hóa, tìm ra những mô hình hiệu quả sẽ giúp nghệ sĩ, đặc biệt là nghệ sĩ trẻ, nuôi dưỡng đam mê và thúc đẩy sức sáng tạo.

Nhà báo Trương Thị Thương Huyền, Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Hải Dương trao Giấy khen của Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh cho các đơn vị tiêu biểu trong hoạt động xã hội hóa Văn học Nghệ thuật năm 2023. Ảnh: TTXVN phát

Ông Nguyễn Trường Thắng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Dương cho biết, tại Hải Dương, công tác xã hội hóa đã và đang được quan tâm đẩy mạnh trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch như: tu bổ di tích, phát triển các loại hình văn hóa, tổ chức các chương trình nghệ thuật biểu diễn, hoạt động thể thao… Thời gian tới, ngành sẽ cùng các đơn vị liên quan tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động sáng tác của văn nghệ sĩ; đồng thời tham mưu cho tỉnh tiếp tục hoàn thiện cơ chế tài chính để thúc đẩy các hoạt động quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật trong tỉnh, đặc biệt là cơ chế để khuyến khích, thu hút các cá nhân, doanh nghiệp yêu văn hóa, nghệ thuật tham gia xã hội hóa.

Đại diện Tập đoàn Babeeni cho biết, đơn vị đã đồng hành cùng nhiều sự kiện văn hóa nghệ thuật của Hải Dương, với mong muốn góp phần giáo dục, nâng cao nhận thức của cộng đồng về lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa cho thế hệ tương lai.