Đà Lạt và Hội An được tham gia vào Mạng lưới Thành phố Sáng tạo của UNESCO

Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) ngày 31/10 đã công bố thông tin trên nhân Ngày Thành phố thế giới, theo đó 55 thành phố mới đã được Tổng Giám đốc Audrey Azoulay chỉ định tham gia Mạng lưới Thành phố Sáng tạo của UNESCO (UCCN). 

Các thành phố mới được ghi nhận vì cam kết mạnh mẽ trong việc khai thác văn hóa và sáng tạo như một phần của chiến lược phát triển, đồng thời thể hiện các thực tiễn đổi mới trong quy hoạch đô thị lấy con người làm trung tâm. Với những bổ sung mới nhất, Mạng hiện có 350 thành phố ở trên 100 quốc gia, đại diện cho 7 lĩnh vực sáng tạo: Thủ công và Nghệ thuật Dân gian, Thiết kế, Phim, Ẩm thực, Văn học, Nghệ thuật Truyền thông và Âm nhạc.

Thành phố Lyon, thành phố nghệ thuật truyền thông sáng tạo từ năm 2008, đã được trao danh hiệu Thành phố văn học sáng tạo, theo yêu cầu thay đổi lĩnh vực sáng tạo.

Các thành phố mới được chỉ định sẽ hợp tác với các thành viên Mạng lưới để tăng cường khả năng thích ứng và phục hồi trước các mối đe dọa đang gia tăng như biến đổi khí hậu, bất bình đẳng gia tăng cũng như đô thị hóa nhanh chóng, với 68% dân số thế giới được dự đoán sẽ sống ở khu vực thành thị vào năm 2050.

Bà Audrey Azoulay, Tổng giám đốc UNESCO, cho biết : "Các thành phố trong Mạng lưới Thành phố sáng tạo của chúng tôi đang dẫn đầu trong việc tăng cường khả năng tiếp cận văn hóa và khơi dậy sức mạnh của sự sáng tạo để phục hồi và phát triển đô thị".

Một tài liệu sắp ra mắt với tiêu đề "Giá trị gia tăng của Mạng lưới Thành phố Sáng tạo của UNESCO ở cấp địa phương, quốc gia và quốc tế" sẽ chứng minh vai trò dẫn đầu của các thành phố trong việc đạt được cac mục tiêu của Chương trình nghị sự 2030, đồng thời thể hiện những cách mà UNESCO hỗ trợ các thành viên UCCN bằng việc thúc đẩy đối thoại, học tập và hợp tác đối đẳng.

Được biết, các Thành phố Sáng tạo mới được chỉ định sẽ được mời tham gia Hội nghị thường niên UCCN 2024 (1 - 5/7/2024) tại Braga, Bồ Đào Nha, với chủ đề “Đưa tuổi trẻ vào cuộc trong thập kỷ tới”.