Người dân Hưng Yên tri ân Quốc Tổ Lạc Long Quân và Quốc Mẫu Âu Cơ

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, tại Đền thờ Quốc Tổ Lạc Long Quân (Khu phố Xích Đằng, phường Lam Sơn, thành phố Hưng Yên), các đại biểu đã dâng hương, hoa, lễ vật bày tỏ lòng biết ơn, tưởng nhớ công lao Quốc Tổ Lạc Long Quân đã khởi dựng cơ đồ và đặt nền móng cho dân tộc Việt Nam; cầu mong Quốc Tổ Lạc Long Quân phù hộ cho xã tắc thịnh vượng, quốc thái dân an, bách gia trăm họ hạnh phúc trường tồn; mưa thuận gió hòa; nguyện tiếp nối truyền thống Tiên Rồng, không ngừng rèn luyện, đoàn kết vượt qua mọi khó khăn, thử thách, phấn đấu hết mình vì sự nghiệp dựng nước và giữ nước của cha, ông, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, thịnh vượng và phát triển.

Tại Đền thờ Quốc Mẫu Âu Cơ (thôn Tân Hưng, xã Hùng Cường, thành phố Hưng Yên), các đại biểu cùng đông đảo nhân dân đã thành kính dâng hương, dâng hoa, lễ vật bày tỏ lòng biết ơn, tưởng nhớ công đức của Quốc Mẫu Âu Cơ. Các đại biểu và du khách nguyện tiếp nối truyền thống Tiên Rồng, đoàn kết một lòng, xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh, nguyện chăm lo, tu bổ, tôn tạo nơi thờ tự để con cháu đời đời thờ phụng.

Lễ hội đền Quốc Mẫu Âu Cơ diễn ra từ ngày 7 - 10/3 Âm lịch hàng năm. Đặc biệt, tại Lễ hội năm nay, Ban Tổ chức làm cặp bánh chưng, bánh giày "khổng lồ" để dâng lễ Quốc Mẫu Âu Cơ, các vị vua Hùng và các bậc Hiền Thánh, qua đó gửi gắm mong muốn cuộc sống ấm no, hạnh phúc.