Tướng quân Lý Phục Man: Tri ân công đức

Lễ hội truyền thống xã Phượng Cách tri ân công đức của Thành Hoàng làng, là Tướng quân Lý Phục Man, người có công giúp Vua Lý Nam Đế đánh đuổi quân Lương xâm lược ở phía Bắc và quân Lâm Ấp ở phía Nam. Tướng quân là một trung thần có nhiều công lao với dân với nước, nên khi mất, người được nhân dân nhiều nơi tôn thờ làm Thành Hoàng làng. Người được Vua Lý Thần Tông ban Thánh hiệu là “Thiên Nam Thánh”, được Vua Trần Nhân Tông ban Vương hiệu là “Chứng An Đại Vương”. Tên và thần tích của Người xuất hiện trong các tài liệu dã sử như “Việt điện u linh tập” thời Trần, sau được kể lại trong “Đại Nam nhất thống chí” thời Nguyễn.

Trải qua bao thăng trầm biến cố của lịch sử, người dân Phượng Cách vẫn luôn giữ gìn, bảo tồn, phát huy những nét đẹp văn hóa tâm linh thờ Đức Thành hoàng làng tại đình làng. Theo thông lệ được ghi trong hương ước, dân làng sẽ tổ chức tế lễ hàng năm, 5 năm sẽ tổ chức lễ tế rước.

Trưởng Ban Tổ chức Lễ hội, Chủ tịch UBND xã Phượng Cách Đỗ Văn Tâm cho biết, để bảo tồn và phát huy giá trị lịch sử, văn hóa của đình làng, chính quyền và cộng đồng đã chung tay trùng tu, tôn tạo di tích. Cán bộ và nhân dân xã Phượng Cách ra sức thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, phát huy truyền thống văn hóa để xây dựng quê hương Phượng Cách ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Lễ hội diễn ra trong 3 ngày (từ 17 - 19/3) với nhiều nghi thức đặc sắc. Ngày 17/3, Ban Tổ chức và dân làng tổ chức Lễ mộc dục, tế nhập tịch; ngày 18/3 khai hội, Lễ Thánh, tế cáo Đức Thượng đẳng, đội nữ cử lễ dâng hương; ngày 19/3 rước kiệu Thánh, kiệu Văn theo nghi lễ cổ truyền địa phương, tế chính tiệc. Phần hội diễn ra với hoạt động thi đấu cờ tướng, trò chơi đạp xe qua cầu khỉ, đu dây qua mặt hồ, chèo thuyền bắt vịt, giao lưu văn nghệ trên thuyền rồng tại ao đình…