Tạo Cơ Chế Phát Huy Năng Lực Sáng Tạo Của Văn Nghệ Sĩ

Trao quyết định kết nạp hội viên vào các hội chuyên ngành trung ương. 

Theo Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Đồng Nai, trong năm 2023, Hội đã mở các trại sáng tác, các cuộc thi, chương trình hội thảo... qua đó, các đại biểu, nghệ sĩ đã sáng tác được trên 3.000 tác phẩm mới đa dạng các thể loại. Trong đó, nhiều tác phẩm có chất lượng nghệ thuật cao, đạt được nhiều giải thưởng trong nước, khu vực và quốc tế…, góp phần quảng bá, giới thiệu hình ảnh về vùng đất, văn hóa và con người Đồng Nai.  

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Sơn Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai ghi nhận, đánh giá cao những kết quả Hội Văn học nghệ thuật đã đạt được trong thời gian qua. Năm 2023, mặc dù các hội viên đoạt nhiều giải thưởng, nhưng vẫn chưa có tác phẩm có giá trị cao về tư tưởng, nghệ thuật, có tác động tích cực đến xã hội; một số văn nghệ sĩ chưa có điều kiện tiếp cận với những vấn đề mới của cuộc sống nên chưa cảm nhận một cách đầy đủ những đòi hỏi yêu cầu thực tiễn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đề nghị, trong thời gian tới, Hội Văn học nghệ thuật cần quan tâm mở rộng phạm vi giải thưởng văn học nghệ thuật của tỉnh ra cả nước; tổ chức nhiều trại sáng tác liên khu vực cũng như tạo ra địa chỉ giao lưu văn hóa quốc tế trong thời kỳ hội nhập. Hội cần nghiên cứu đưa văn học nghệ thuật vào giảng dạy tại các trường học để nuôi dưỡng, ươm mầm cho thế hệ trẻ; thành lập quỹ hỗ trợ tài năng trẻ, xây dựng chính sách đãi ngộ, đặc biệt là tạo môi trường thuận lợi và cơ chế thích hợp để phát huy năng lực sáng tạo của các chuyên gia, văn nghệ sĩ, từ đó lựa chọn được những tác phẩm văn học nghệ thuật giá trị cao và có tác động lớn trong xã hội. 

Tại buổi lễ, Hội Văn học nghệ thuật Đồng Nai đã phát động phong trào thi đua năm 2024 và trao quyết định kết nạp 9 hội viên mới hoạt động trong các lĩnh vực văn học nghệ thuật. 

Dịp này, Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam đã trao cờ thi đua xuất sắc năm 2023 cho Hội Văn học nghệ thuật Đồng Nai.